Hva er et tverrfaglig samarbeid?

Tverrfaglig samarbeid:

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper jobber sammen for å ivareta pasientens helse som en helhet. På Kiropraktor i Bærum og Høvikklinikken vil dette samarbeidet bestå av kiropraktor, fysioterapeut og manuellterapeut.

Grunnen til at man ønsker et tverrfaglig samarbeid er at forskjellige profesjoner har ekspertise innen forskjellige områder. Noen behandlere har også erfaring, interesseområder og sertifiseringer innen ulike fagfelt.

Man kan bruke en vanlig akutt smerte i korsryggen som et eksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid innen helseprofesjoner kan brukes. En kiropraktor vil sjekke sykehistorie, undersøke og sette en diagnose. Når diagnosen er satt vil kiropraktoren bruke manipulasjonsteknikker for å skape normal funksjon i leddene hvor problemet sitter og på denne måten skape mindre smerte og økt funksjon. En manuellterapeut som er dyktig på bløtvevsteknikker kan deretter ta over behandlingen. Bløtvevsteknikker blir da brukt for å minimere spasmer og ubehag i muskulaturen rundt området som har vært irritert. Etter dette kan pasienten bli sendt inn til fysioterapeuten, hvor det vil bli satt i gang trening og øvelser tilrettelagt for pasientens plager. Øvelser er viktig for å minimere tilbakefall og vedvarende problemer i området.

 

Høvikklinikken

Behandlere på Høvikklinikken

 

Det er ikke alle pasienter som trenger et tverrfaglig samarbeid når det kommer til sine plager. Mange pasienter klarer seg fint med kun noen behandlinger hos en enkelt behandler og kan selv gjøre øvelser hjemme eller på treningssenter.

Tverrfaglig samarbeid vil bli brukt når man ser at pasienten trenger videre eller en annen form for behandling for å bli helt frisk.  Det blir også brukt ved kompliserte kasuser hvor tverrfaglighet blir nødvendig for å komme til bunns i problemet.

Kiropraktor i Bærum er en del av Høvikkliniken og ser derfor veldig positivt på et tverrfaglig samarbeid og ønsker å benytte oss av dette, når det trengs, for å hjelpe pasientene mest mulig.

 

Håvard Tønnessen

Kiropraktor