Hodepine

Hodepine er sammen med korsryggplager og nakkeplager den vanligste plagen en kiropraktor behandler på klinikk. Forskning har vist at 90% av befolkningen i Norge har smerter i løpet av et år, og at ca. 5% har plager en eller flere ganger i uken. Rundt 1% har hodesmerter på grunn av overforbruk av smertestillende eller andre medikamenter.

Hodepineplager kan deles inn i primær hodepine, som ikke har en underliggende sykdom, og sekundær hodepine som har en påviselig underliggende sykdom.

De vanligste hodepine-typer

De viktigste og vanligste primær hodepinene er migrene, spenningshodepine og klasehodepine. Det er også vanlig at pasienter har problemer med cervikogen hodepine, som stammer fra feilfunksjoner i nakken. Forskning har vist at hodepine oppstår når det er overaktivitet eller problemer med muskler, ledd og andre smerteproduserende området i hodet eller nakke.

Vanlige grunner til hodepine

Hva kan kiropraktoren gjøre?

Behandling av de fleste typer hodepineplager blir fortsatt behandlet medikamentelt. Forskning har også vist at kiropraktisk behandling har god effekt på de fleste av primærhodepinene. Cervikogen hodepine, tensjonshodepine og migrene er de hodepinene-typene hvor behandling har vist best effekt. Kiropraktisk behandling vil ikke ha samme effekt på klasehodepine, men det er uansett viktig å få satt riktig diagnose, slik at man får behandlet plagen på riktig måte.

KiropraktorenHøvikklinikken har mange års erfaring med diagnostisering og behandling av hodepine og hodepinerelaterte plager.

Varseltegn

Man bør kontakte lege dersom man opplever noen av disse varseltegnene: