Fot og ankel

Det er estimert at rundt 200.000 nordmenn har smerter i fot eller ankel, årlig. Den vanligste skaden er smerter etter overtråkk eller idrettsskader. Ankel og fot besåt av et intrikat samarbeid av små ledd som gjør det mulig for mennesket å bevege normalt i det daglige. Leddene er også viktige i de fleste former for fysisk aktivitet og det er derfor et område som får mye belastning i perioder. Det er derfor viktig å se på ankel og fot, sammen med kne og hofte, når man har fot- og ankelplager.

Symptomer

Hvorfor får man fot- og ankelplager?

På grunn av sitt intrikate samarbeid kan det være mange grunner til at pasienter opplever smerter i fot og ankel. I veldig mange av tilfellene er det idrettsrelaterte skader som skaper en akutt overbelastning eller mindre belastning over en lengere periode. Smertene kan komme fra slag, traumer eller feil belastning ved gange eller dårlige skotøy. Smerter i området kan også stamme fra kompresjon av nerver eller overspent muskulatur.

Vanlige årsaker til fot- og ankelplager

Hva kan kiropraktoren gjøre

En kiropraktor vil utfra anamnese og undersøkelse sette en diagnose på hva plagen er og hvorfor plagen har oppstått. I undersøkelsen vil det bli brukt palpasjon og spesielle ortopediske tester. Disse ortopediske testene er designet for å differensiere mellom forskjellige type plager. Når man jobber med fot og ankel er det også viktig å undersøke gangmønsteret til pasienten og evt skotøy for å vurdere evt sammenheng med plagen. Hvis man ikke finner konkrete svar ved undersøkelse, eller hvis man trenger ytterligere informasjon vil kiropraktoren henvise videre til spesialist eller til bildeundersøkelse.

Etter undersøkelsen vil kiropraktoren bruke klinisk erfaring og forskning til å behandle plagen på mest effektiv måte.

Kiropraktoren på Høvikklinikken har videreutdannet seg gjennom FICS (The International Federation of Sports Chiropractic) og kan med denne utdannelsen være en del av behandlingsapparatet under OL og VM. Han besitter derfor mye kunnskap innen diagnostisering og behandling av disse typer plager.