Skulder

Skulderen er det mest bevegelige leddet i hele kroppen. Skulderen består av skulderbeinet (humerus) skulderbladet og kravebeinet. Mellom disse beinene er det ledd som fører til den bevegelsen som skulderen har. Det er derfor viktig med en harmonisk samarbeid mellom ledd, muskler og sener for at skulderen skal fungere optimalt. Det finnes mange forskjellige skulderplager og mange strukturer som kan skape smerter i skulderen. Det er derfor viktig med en god anamnese (sykehistorie) og undersøkelse, sånn at man får satt en riktig diagnose og igangsatt riktig behandling.

Symptomer

Hvorfor får man skulderplager?

Det er mange årsaker til at man får skulderplager. Ofte har det med at det intrikate samspillet mellom ledd, muskler og sener ikke fungerer som det skal. Smerter i skulderen oppstår ofte i sammenheng med overbelastning, feilbelastning eller repetitive aktiviteter. Smerter i skulderen kan ofte oppstå etter traumer eller fall og er et vanlig område med plager for idrettsutøvere.

Vanlige grunner til skulderplager

Hva kan kiropraktoren gjøre?

En kiropraktor vil utfra anamnese og undersøkelse sette en diagnose på hva plagen er og hvorfor plagen har oppstått. I undersøkelsen vil det bli brukt palpasjon og spesielle ortopediske tester. Disse ortopediske testene er designet for differensiere mellom de forskjellige type plagene. Hvis man ikke finner konkrete svar ved undersøkelse, eller hvis man trenger ytterligere informasjon vil kiropraktoren henvise videre til spesialist eller til bildeundersøkelse.

Etter undersøkelsen vil kiropraktoren bruke klinisk erfaring og forskning til å behandle plagen på mest effektiv måte. Videre vil det som regel med skulderplager bli lagt fokus på øvelser og ergonomiske råd for å skape stabilitet, samspill mellom ledd, muskulatur og sener, samt minimere sjansen for at plagen vil gjenoppstå ved en senere anledning.
KiropraktorenHøvikklinikken har videreutdannet seg gjennom FICS (The International Federation of Sports Chiropractic) og kan med denne utdannelsen være en del av behandlingsapparatet under OL og VM. Han besitter derfor mye kunnskap innen diagnostisering og behandling av disse typer plager.