Hva er Nystagmus og hvordan ser den ut?

De fleste som kommer inn til undersøkelse og behandling har ofte undersøkt litt og “googlet” symptomene sine. Ofte finner man noe som passer, men man er usikker på en del av begrepene og ordene. Mange lurer derfor på nystagmus er og hvordan man bruker denne i diagnostisering av krystallsyke.

Nystagmusen består av to faser. En hurtig fase og en rask fase. Som regel vil øynen flyte rolig mot en side og så sprette hurtig i motsatt retning.

Når man diagnostiserer krystallsyke(BPPV) bruker man nystagmusen sammen med hode posisjonering for å finne ut av hvilken buegang otolittene har flyttet seg inn i. Forskjellige sider og bueganger vil ha forskjellige nystagmuser ved positiv testing.