Hofte

Hoften er et ledd med stor bevegelse. Ledd med stor bevegelse trenger alltid stabilitet rundt seg for å kunne fungere optimalt. Når hoften ikke fungere optimalt kan hofteplager fort oppstå. Hofteleddet består av hoften, som fester seg til hoftebeinet som igjen er en del av bekkenleddet. Rundt leddet er det muskulatur, ligamenter og kapsler. Disse har som jobb å skape bevegelse, stabilitet og for å unngå overbelastning av leddet. Hoften forbinder underekstremitet med resten av kroppen og full funksjon er viktig for å kunne bevege seg på en normal måte.

Symptomer

Hvorfor får man hofteplager?

Hoften er et ledd som får mye belastning i løpet av en dag. Overbelastning og feilbelastning er derfor en av de vanlige årsakene til hoftesmerter. Slitasje, bekkenlåsninger og traumer er andre vanlige medvirkende fakotrer til at hoftesmerter oppstår.

Vanlige grunner til hofteplager

Hva kan kiropraktoren gjøre?

En kiropraktor vil utfra anamnese og undersøkelse sette en diagnose på hva plagen er og hvorfor plagen har oppstått. I undersøkelsen vil det bli brukt palpasjon og spesielle ortopediske tester. Disse ortopediske testene er designet for differensiere mellom de forskjellige type plagene. Hvis man ikke finner konkrete svar ved undersøkelse, eller hvis man trenger ytterligere informasjon vil kiropraktoren henvise videre til spesialist eller til bildeundersøkelse.

Etter undersøkelsen vil kiropraktoren bruke klinisk erfaring og forskning til å behandle plagen på mest effektiv måte. Videre vil det som regel med hofteplager bli lagt fokus på øvelser og ergonomiske råd for å skape stabilitet, samspill mellom ledd, muskulatur og sener, samt minimere sjansen for at plagen vil gjenoppstå ved en senere anledning.

Kiropraktor HåvardHøvikklinikken har videreutdannet seg gjennom FICS (The International Federation of Sports Chiropractic) og kan med denne utdannelsen