Svimmelhetsbehandling

Svimmelhet er veldig ubehagelig, men i de aller fleste tilfeller er det helt ufarlig. Grunnen til svimmelheten kan være mange, det er derfor viktig med en god anamnese, undersøkelse, samt erfaring for å få satt rett diagnose.
Kiropraktor Håvard har mye kursing og mange års erfaring med diagnostisering og behandling av svimmelhet.

 

Undersøkelse av svimmelhet

Svimmelhet kan oppstå på veldig mange forskjellige måter. Noen våkner opp svimle, mens andre har fått svimmelhet etter traume eller en periode med litt mye belastning på jobb eller privat. Anamnese er derfor en veldig viktig del av svimmelhetsundersøkelsen. Denne informasjonen vil lede undersøkelsen videre. Som regel går undersøkelsen ut på å finne ut hvordan og hvorfor personen blir svimmel. Dette kan i noen situasjoner være ubehagelig, men ikke farlig på noen måte. I deler av undersøkelsen vil det bli brukt diagnostiske hjelpemidler for å gjøre diagnostiseringen mer nøyaktig.

 

Behandling av svimmelhet

Det vil bli brukt forskjellige teknikker i behandlingen. Ved for eksempel krystallsyke vil man bruke Reponeringsøvelser, mens ved visuelle eller vestibulare feilkompensasjoner vil man fokusere behandlingen mer mot Vestibular rehabilitering. Hvis pasienten har cervikogen svimmelhet, vil behandlingen ha mer fokus på det muskulære og ledd-funksjon i øvre nakke. Det er også veldig vanlig at hjemmeøvelser er en stor del av behandlingen.

 

Har du spørsmål om diagnose eller behandling

Ta kontakt på mail eller telefon.