Nakke

Nakken består av 7 ryggvirvler som strekker seg fra hodet til brystryggen. Mellom ryggvirvlene er det skiver som absorberer støt. Leddene, musklene og ligamentene rundt ryggvirvlene gir støtte til nakken og hjelper nakken med å utføre de bevegelsene den har fått beskjed om å utføre. Bevegelse av nakken er et intrikat samspill mellom disse strukturene, og feilbelastning eller irritasjon av en, eller flere strukturer vil føre til at pasienten kan oppleve nakkeplager.

Forskning har vist at opp mot 50% av befolkningen vil oppleve nakkesmerter i løpet av et år. De fleste av disse tilfellene er forbigående, men rundt 50% av de som opplever plager vil få smerter over en lengre periode, eller tilbakevendende smerter.

De vanligste nakkeplagene man behandler er akutte nakkesmerter, nakkeprolaps og langvarige nakkeplager, i tillegg til av whiplash og andre nakkeplager som ikke er like vanlige.

Symptomer

Nakken er viktig for koordinasjon og den har en viktig rolle for samspillet mellom syn og balanseDet er derfor ikke uvanlig at nakken kan ha en sammenheng med andre plager som svimmelhet og hodepine.

Hvorfor får man nakkeplager?

Nakkesmerter kan ha flere forskjellige årsaksmekanismer. Sovestilling, idrettstraumer og repetitiv bevegelse i samme bevegelsesmønster kan ofte føre til plager. Dårlig holdning og feil sittestilling på jobb, eller annet arbeid, kan føre til overbelastning av strukturene i nakken.

Hva kan kiropraktoren gjøre?

Kiropraktoren ved Høvikklinikken har som primærkontakt på muskel og skjelettplager, kunnskap om både diagnostisering og behandling av de fleste nakkeplager. Gjennom grundig samtale vil kiropraktoren utelukke og innsnevre årsakene til at plagene har oppstått. Diagnosen blir satt etter en undersøkelse med ortopediske og nevrologiske tester. Undersøkelsen vil utelukke eventuell sykdom eller nevrologiske plager og kiropraktoren har, som primærkontakt, mulighet til å sende pasienten til bildeundersøkelse og til spesialist, hvis nødvendig.