Krystallsyke – Enkelt forklart

Flere og flere får diagnosen krystallsyke. Men om flere faktisk får krystallsyke nå, enn tidligere, er usikkert. Økt mediedekning, og økt oppmerksomhet fra helsepersonell, gjør sykdommen lettere å oppdage..

Sykdommen oppstår oftest hos damer i alderen 30-70 år. Det er mye diskusjon om hvorfor plagen oppstår, og man vet enda ikke hvorfor noen rammes av sykdommen, mens andre går friske. Krystallsyke blir derfor kalt en Idiopatisk sykdom – ”En sykdom som opptrer spontant uten kjent årsak og uten å ha sammenheng med noen annen kjent tilstand”.

 

Hvordan fungerer balansesystemet?

Man kan gjerne bruke et badekar, krystaller, olje og tre rør når man skal forklare krystallsyken.

I det indre øret har man det som kan beskrives som et lite badekar, med sensorer i bunnen. Karet er fylt med krystaller og olje. Når du beveger deg, beveger oljen og krystallene rundt i badekaret, og sensorene sender signaler til hjernen om hvilken posisjon kroppen/hodet har beveget seg i.

Det er festet tre rør til badekaret. Et rør går fremover, et går til siden og et går bak. Rørene er åpne på toppen og lukket i bunn. Rørene er fylt med samme olje som badekaret, og i bunnen finner vi igjen sensorer. Når man beveger seg fremover, roterer, eller beveger seg bakover, vil oljen flyte over sensoren og det vil bli sendt signaler inn til hjernestammen om hvilke bevegelser som har blitt utført.

Dette er måten balansesystemet fungerer. Og et samarbeid med de andre sansesystemene vil fortelle oss hvordan vi beveger oss, i forhold til gravitasjonen, til en hver tid.

BPPV

Utricle/Saccule=Badekar, Otoconia=Krystaller, Semi-circular canal=Rørene rundt badekaret, Displaced Otoconia=Krystaller på sensorene inne i røret

Hvordan oppstår krystallsyke?

Krystallsyke oppstår når noen av krystallene som hører hjemme i badekaret faller inn i et, eller flere, av rørene. Krystallene vil ved hjelp av bevegelse falle mot bunnen av røret. Sensoren som vanligvis blir trigget av olje, blir nå truffet av både olje og krystaller. Dette vil skape en overstimulans av sensoren. Hjernen vil tolke signalene som at personen beveger seg hurtig i en spesifikk retning. Signalene blir sendt hver gang personen beveger seg i den retningen krystallene treffer sensoren.

Denne overstimulansen av sensoren fører til svimmelhet, fordi signalene ikke samsvarer med de andre signalene som kommer inn til balasnesenterene i hjernestammen. Svimmelheten man opplever blir kalt Vertigo og man føler at verden beveger seg, selv om personen står i ro. Man kan også føle at verden beveger seg i en bestemt retning, som ofte vil samsvare med hvilket rør krystallene har falt inn i.

 

Behandling av krystallsyke

Dette kan man undersøke ved hjelp av spesifikke tester, som i de aller fleste tilfeller vil være positive, dersom pasienten har krystallsyke.

Når man har diagnostisert hvilket rør krystallen har falt inn i, vil behandlingen gå ut på å prøve å få krystallene tilbake i badekaret, hvor der de hører hjemme. Dette gjøres ved bruk av forskjellige teknikker, hvor man beveger hodet rolig i forskjellige posisjoner og på denne måten heller krystallene ut av røret.

Behandlingen er veldig skånsom og de aller fleste vil kjenne en bedring ganske hurtig etter behandlingen. Ved riktig diagnose og tidlig behandling vil man se at krystallsyken går over etter få behandlinger.