Kjeveleddslidelse

Kjeveplager kan være veldig irriterende og smertefullt for de som plages med dette. Kjeven består av to ledd med bein, kapsel, sener og muskler. Alle disse strukturene kan skape smerter forbundet med kjeve. Kjeveleddet er et enkelt, men allikevel intrikat ledd som krever optimal funksjon for å minimere muligheten fra irritasjon og smerter.

Smertene ved kjeveplager er ofte sentrert rundt leddet og i tilknyttende muskulatur. Det er vanlig med klikking og låsing av kjeveleddet samt økt ubehag og smerter ved biting og tygging. Kjeveplager er en vanlig grunn til hodepiner.

– Dysfunksjon i kjeveleddet (temporomandibulær dysfunksjon)
– En rekke tilstander som tilsier smerter i kjeveleddet og strukturer rundt leddet
– Stramhet og ømhet i kjevemuskulatur
– Kommer ofte sammen med stress og stressede situasjoner
– Feil bitt eller skjæring av tenner på natta
– Slitasje av kjeveleddet/artrose
– Artritt
– Traumer

En grundig undersøkelse av kjeveledd og dens omgivelser er viktig for å få satt en riktig diagnose. Ved å oppdage feilfunksjon i kjeveledd og smerteskapende strukturer i området vil man komme frem til hva som er grunnen til plagene. Behandlingen av kjeveplager vil ha fokus på å optimalisere funksjonen av kjeveledd og muskler. Gjennom dette vil man minimere belastninger på smerteskapende strukturer og føre til normal funksjon av kjeveleddet. Ved siden av smertelindrende behandling vil det bli fokus på øvelser og råd.

Kiropraktoren på Høvikklinikken har gjennomført flere seminarer innen behandling av kjeveleddet og dens lidelser. Han har derfor mye erfaring og kompetanse rundt behandling av disse plagene.

Unngå hard mat, som tyggegummi og biff
Minimer full åpning av munnen, som gjesping og store gap ved spising
Massere ømme muskler
Ise irriterte områder
Sove med biteskinne, hvis man skjærer tenner om natten