Vanlige idrettskader: Runners knee/Iliotibialbånd syndrom

Hva er jobben til kneet?

Kneet skal i første omgang jobbe med å bøye seg og rette seg ut. Uten kneet hadde vi ikke hatt mulighet til å gå i oppoverbakke, løpe og vi hadde generelt hatt problemer med å bevege oss. Kneet består derfor av et intrikat nettverk av muskler, sener og ikke minste nerver, som fører til at hele bevegelsen blir koordinert. Kneet har også som oppgave å transportere krefter mellom nedre del av beinet og opp til hoften. Et godt fungerende kne, med god stabilitet er derfor viktig for at denne transporten skal bli optimal.

 

Hva er Iliotibialbandet/ITB?

ITB er et bånd som er en forlengelse av muskulaturen rundt hoften. Ved siden av dette fester de to største setemusklene seg til båndet. Båndet beveger seg deretter ned og fester seg på utsiden av kneet. Hovedfunksjonen til båndet er å bevege hoften bakover, til siden og rotere. Ved siden av dette er den også delaktig i sidestabilitet av kneet.

Runners knee

Hvorfor får man Runners Knee og hva skjer?

Runners knee er et bredt begrep og det er litt forvirring rundt hvilke plager man skal assosiere med dette. Etter min erfaring er det Iliotibalbånd syndrom, som passer beskrivelsen best. Grunnen til at man får denne plagen er som regel en økning i aktivitet eller at man har startet med en ny aktivitet. Dette kan gjelde løping, men også andre former for idrett eller belastning.

Man hadde lenge en hypotese om at det oppstod friksjon over den ytre delen av kneet når kneet ble bøyd over 30 grader. Man tenkte da at ITB skapte friksjon med at det gled over området. Dette har de nå gått bort ifra og man mener nå at smerten kommer av gjentagende stress på slimpose og strukturer i området når man belaster det. Det er også en biomekanisk faktor, hvor man ser at dårlig stabilitet rundt hofte og kne, kan øke muligheten for overbelastning. På samme måte kan dårlig fottøy og ensformig underlag ha en sammenheng.

 

Hva er symptomene til Runners Knee?

Det vanligste med Runners Knee er at smertene kommer gradvis i økten. Man vil ofte kjenne smertene etter rundt den samme lengden hver gang man belaster området. Smerten starter gradvis og så blir den forverret utover i økten. Som regel er det så ubehagelig at man ikke ønsker å fortsette med det man gjør.

Smerten vil man kjenne på utsiden av kneet der iliotibalbåndet passerer over den laterale kondyle. Det er en stikkende form for smerte og den blir vesentlig mindre med en gang man avslutter aktiviteten. Man kjenner ubehag når man trykker på området hvor smertene stammer fra og man kan kjenne fortykkelser og trykksmerte oppover i iliotbialbåndet.

 

Hvordan behandler man Runners Knee og hva kan en Kiropraktor gjøre?

Det første og viktigste i behandling av Runners Knee er at man trapper ned på aktiviteten som fører til smerter. I mange tilfeller vil dette gjøre at problemet blir borte, men det er også vanlig at problemet kommer tilbake igjen når man øker belastningen tilbake til nivået man var på før man trappet ned. Dette betyr ikke man skal holde seg inaktiv, men at man fortsatt kan gjøre øvelser, så turer og holde seg i bevegelse på andre måter.

Manuell behandling har også god effekt på Runners Knee. Ved å undersøke og rette på eventuelle problematikk i den biomekaniske kjeden, vil man kunne få avlastet området betraktelig. Dette består av å få tilbake optimal funksjon av bekken, bevegelse i kne og ankel. Ved siden av dette kan man også jobbe manuelt med musklene i setet og hoften, som igjen kan føre til stramhet i ITB. Trykkbølge har også vist å ha ganske god effekt på plagen.

Etter at den manuelle behandlingen er ferdig, vil man ha fokus på øvelser og uttøyninger i området og muskulaturen som har ført til at plagen startet i første omgang.