Behandling av krystallsyke

Behandling av krystallsyke er ikke veldig vanskelig, men det er ofte greit med litt erfaring når man skal diagnostisere og behandle denne plagen. Krystallsyken, som forklart i inlegget: «Krystallsyke enkelt forklart», oppstår akutt og for de aller fleste uten en spesiell hendelse. De fleste våkner opp og føler seg veldig svimle når de reiser seg eller ruller over på en av sidene. Otolittene, som man ofte kaller krystaller, har da falt ut av karet sitt og inn i en av de tre buegangene (rør) som ligger rundt. Når disse krystallene flyter rundt i buegangene vil bevegelse i forskjellige retninger føre til svimmelhet.

Vi har tre bueganger på hver side. De aller fleste får i bakre buegang på en av sidene. Dette vil si opp i mot 80-90%. Ved siden av dette kan noen få i den midtre/horisontale buegangen, og svert få i fremre buegang. Det finnes også de som har krystaller i bueganger på begge sider (ca. 10%) og de som får i flere bueganger på en side (ca. 10-20%). Det er derfor viktig at man gjør en grundig undersøkelse for å konstatere akkurat hvilke bueganger som er involvert når man snakker om behandling av krystallsyke.

Under behandlingen av krystallsyke vil man bruke forskjellige manøvre for å få krystallene tilbake der de egentlig skal være. Siden man har forskjellige bueganger er det derfor også naturlig at man har forskjellige manøvre for de forskjellige buegangene.

 

Hvordan behandler man krystaller i bakre buegang?

For bakre buegang bruker man som regel en manøver som heter Epley’s manøver. Den har totalt fem steg. (Manøveren blir forklart med en pasient som har problemer på høyre side)

 • Pasienten sitter og roterer hodet 90* mot høyre.
 • Pasienten legger seg bakover, med hodet nedenfor horisontalt. Dette enten over kanten på en benk eller med et rullet opp håndkle under skuldrene.
 • Fra denne posisjonen roterer pasienten hodet rolig over til det er 90* rotert mot venstre. Hodet skal fortsatt holdes nedenfor nøytralt.
 • Pasienten bøyer inn hodet og legger seg på sin venstre skulder.
 • Pasienten setter seg opp sidelengs og holder hodet litt bøyd fremover på vei opp.

Svimmelhet behandling av krystallsyke

Hvis pasienten har typen krystallsyke som kalles cupulolitihasis, som vil si at krystallene har festet seg nederst i buegangen, vil man utføre Semonts manøver eller Epley’s manøver sammen med et instrument som bruker vibrasjon på skallen rett bak øret.

Svimmelhet manøver

Ved behandlingen holder man i minimum 30 sekunder, eller 30 sekunder etter at nystagmusen er borte eller 30 sekunder etter at pasienten ikke føler seg svimmel lengre.

Etter behandling er det viktig at pasienten tar det litt med ro og at man unngår hurtige bevegelser av hodet. Det er også ønskelig at pasienten ligger med hodet høyt om natta, evt på sin friske side.

 

Hvordan behandler man krystaller i midtre/horisontale buegang?

For midtre buegang er det litt forskjellige teknikker man kan bruke. Den som vanligvis brukes i denne klinikken heter Barbecue manøver. Det finnes flere måter å gjøre teknikken på, men det er som regel greit å ta seg god tid og ta den steg for sted. (Manøveren blir forklart med en pasient som har problemer på høyre side).

 • Pasienten legger seg ned på rygg med hodet rotert helt mot høyre side.
 • Pasienten roterer så hodet helt mot venstre.
 • Pasienten holder hodet i samme posisjon og roterer kroppen etter og legger seg på sin venstre skulder.
 • Etter dette roterer pasienten hele kroppen videre mot venstre, sånn at man ligger og ser ned i benken.
 • Roter så hodet igjen helt mot venstre.
 • Pasienten roterer deretter kroppen etter.
 • Pasienten setter seg opp sidelengs.

BBQ manøver behandling av krystallsyke

Ved behandlingen holder man i minimum 30 sekunder, eller 30 sekunder etter at nystagmusen er borte eller 30 sekunder etter at pasienten ikke føler seg svimmel lengre.

Det er viktig at man ligger på frisk side over de neste 48 timene etter behandlingen, samt at man unngår hurtige bevegelser av hodet.

 

Hvordan behandler man krystaller i fremre buegang?

Krystaller i fremre buegang er veldig uvanlig i behandling av krystallsyke og det er svært sjeldent pasienter kommer inn med denne typen krystallsyke. Det finnes forskjellige måter å behandle dette problemet på, men en av de mest enkle og effektive behandlingsmetodene kalles Deep Head Hanging.

 • Pasienten ligger med hodet over benken, bøyd så langt bakover som mulig.
 • Pasienten blir liggende og man beveger hodet til full fremoverbøyd posisjon.
 • Pasienten holder haka mot brystet og setter seg opp.
 • Når pasienten er oppe kan man bøye hodet opp til normal stilling.

fremre buegang

Ved behandlingen holder man i minimum 30 sekunder, eller 30 sekunder etter at nystagmusen er borte eller 30 sekunder etter at pasienten ikke føler seg svimmel lengre.

Det er ønskelig at man ligger med hodet høyt etter behandlingen.

 

Litt tilleggs info

Det er viktig at man tar forehåndregler etter behandlingen og det er også viktig å ikke utføre behandlingene alt for ofte.  Det er ønskelig at man har et par dagers pause etter behandlingen, slik at ting for stabilisert seg før evt neste behandling.

Ved behandling av krystallsyke er det i de fleste tilfellene er det ikke vits å gjøre disse manøvrene hurtig. Det er derfor ikke alltid mye ubehag man føler når man blir behandlet. Det kan selvfølgelig være litt svimmelhet og ubehag, men dette betyr bare at det skjer ting inne i buegangene og er helt normalt.

Antall behandlinger er alltid vanskelig å være 100% sikker på, men hos de aller fleste vil man kjenner en hurtig bedring og være frisk i løpet av veldig kort tid. Det er derfor smart å ta kontakt med en erfaren behandler så fort som mulig for å få riktig diagnose og få satt i gang riktig behandling.