Blir jeg kvitt krystallsyke/BPPV?

De fleste våkner opp en morgen og er plutselig veldig svimle. De setter seg opp i sengen og føler at verden går rundt dem. De blir kvalme og en del kaster også opp. Dette fører også med seg en ustøhet, redsel og ubehag.  Det er slik veldig mange forklarer hendelsesforløpet til krystallsyke. Veldig mange som kommer inn på klinikken har hørt og «googlet» seg frem til at krystallsyke er noe man aldri blir kvitt. Dette er ikke riktig. Det er selvfølgelig noen som er mer plaget enn andre, men de aller fleste blir veldig hurtig bra etter bare en behandling eller to. Når krystallene da er borte, er det ingen ting man kan gjøre for å forebygge eller unngå at de kommer tilbake igjen. 40% får tilbakefall, men dette kan både skje etter en korte periode eller flere år. Det er derfor bare å leve som normalt. Hvis du vil få en enkel forklaring på hva krystallsyke er, følg denne linken: https://xn--kiropraktoribrum-6ob.no/krystallsyke-enkelt-forklart/

Det som er viktig er å få satt riktig diagnose, finne ut hvilken/hvilke buegang krystallene har forvillet seg inn i, og kunne bekrefte hvilken type krystallsyke det er. Dette er i de aller fleste tilfeller ikke veldig vanskelig, men det krever litt erfaring med å differensiere mellom de forskjellige. Det er derfor jeg vil skrive litt om de forskjellige typene krystallsyke og hvordan de oppfører seg.

 Man kan få to forskjellige typer krystallsyke. Disse kalles canalolithiasis (vanligst) eller cupulolithiasis (mindre vanlig).

 • Canalolithiasis (B) er den vanligst typen. I denne formen for krystallsyke vil otolittene bevege seg fritt rundt i væsken inne i buegangen. Når hodet beveger seg og krystallene beveger seg til den nedre delen av buegangen, vil man få en følelse av svimmelhet, samt nystagmus. Nystagmus er en ufrivillig, rytmisk bevegelse av øynene som enten går oppover, nedover, til siden eller med rotasjon.
  • Symptomene: Ved canalolithasis er det en forsinkelse på 5-30 sekunder før nystagmusen og svimmelheten starter. Nystagmusen som kommer etter dette varer 10-20 sekunder før den roer seg ned deg. Man vil som regel få mindre svimmelhet hvis man blir testet flere ganger
  • Man kan ha canalolithiasis i alle bueganger og man kan ha i flere bueganger på samme tid. Diagnostisering blir gjort ved å se på retningen nystagmusen har.
  • Behandling: Etter man har diagnostisert riktig buegang, utfører man riktig øvelse for denne buegangen. For eksempel Epley’s manøver for bakre buegang. Pasienten vil som regel få rask bedring.

 

 • Cupulolithiasis (A) er mindre vanlig. Det er kun rundt 5 prosent av pasientene som har denne typen krystallsyke.  I denne typen krystallsyke har otolittene festet seg til cupulaen i bunn av buegangen. Cupulaen er sensoren som registrer bevegelse av væske i buegangene. Når cupulaen er horisontal er det ingen nystagmus eller svimmelhet, men når den ikke er horisontal vil det være en konstant input i området og svimmelhet.
  • Symptomene: Ved cupulolithiasis er den ingen forsinkelse for nystagmusen starter. Når nystagmusen først har startet, vil den fortsette så lenge hodet er holdt i samme posisjon. Nystagmusen er svakere i denne typen krystallsyke.
  • Behandling: Man bruker samme manøver som det man hadde gjort med canalolithiasis i de fleste tilfeller, men man bruker vibrasjon for å løsne otolittene fra cupula. Hvis ikke vibrasjon fungerer vil man gi øvelser som man utfører litt raskere enn de vanlige manøvrene. Fordi otolittene må løsne fra cupula, tar det som regel litt flere behandlinger enn med canalolithiasis.

Konklusjon

For å konkludere blir de aller fleste kvitt sine plager, men når man kan ha otolitter i totalt 6 bueganger og disse kan oppføre seg på forskjellige måter er det viktig å få riktig diagnose og behandling. Det er også viktig å huske at 40% får tilbakefall innen en periode. Dette betyr ikke at man alltid har krystallsyke, men at man har fått et tilbakefall og at det kan behandles på samme måte som tidligere. Dette gjelder også de fleste skader mennesker har. En som tråkker over ved to anledninger på et år, har ikke hele denne perioden mellom gått med en overtråkk som ble forverret den dagen han tråkket over igjen.