Rotator Cuff syndrom

Hva er jobben til skulderen?

 

Skulderens hovedfunksjon er å sørge for at vi kan bevege armene våre. Skulderen er også kroppens mest bevegelige ledd. Stor bevegelighet gjør også skulderen til et svært ustabilt ledd og det stilles derfor store krav til stabilitet og bevegelighet om hverandre rundt dette leddet. Skulderleddet består av et intrikat nettverk av passive stabilisatorer (ligamenter), aktive stabilisatorer (rotator cuff) og nerver, som er nødvendig for gode og koordinert bevegelse. Skulderen har også som oppgave å transportere krefter videre ned til underarm og hånd. En god stabil og fungerende skulder er derfor viktig for at koordinasjon og transporten av disse kreftene er mest mulig optimalt.

 

Hva er Rotator Cuff og deres funksjon?

 

Rotator Cuff er en gruppe muskler som produserer styrke og stabilitet til skulderleddet. Rotator cuff består av Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis og Teres Minor. Disse musklene går fra skulderbladet til overarmsbeinet hvor de former en bånd (cuff) rundt glenohumeralleddet. Disse musklene er med på å bevege skulderleddet i alle posisjoner, men hovedfunksjonene er stabilisering og nevromuskulær kontroll av leddet ved overarms aktiviteter, som for eksempel kast, plukke noe fra skapet eller gre seg i håret.

 

Hvilke problemer kan man få til Rotator Cuff?

 

Rotator Cuff skader ser man ofte i idretten. Skaden kan komme i sammenheng med traume eller pga overbelastning ved aktiviteter hvor man bruker armer mye over hodet, som i håndball, volleyball, tennis og crossfit. Man vil også se rotator cuff problematikk ved økende alder hvor det oppstår muskel degenerasjon og ved biomekanisk stress pga feilbelastning.

Har man problemer til Rotator Cuff kaller man det Rotator Cuff Syndrom som er et felles begrep og innebærer; skuldertendinopati, impingement syndrom og muskelavrivning.

 

Hva er symptomene på Rotator Cuff Syndrome?

 

Vanligvis vil man enten få akutte smerter ved traume eller man får smerter når armen er i bruke over lengre tid. Smerten er som regel lokalisert  rundt skulderleddet, samt at det vanlig med «verkende» smerte nedover i armen på samme side. Smerten vil øke med skulderbevegelser og da spesielt bevegelser hvor man løfter armer foran eller opp ved siden av kroppen. I hverdagen vil man da ha problemer med aktiviteter som involverer løft, press og bevegelser hvor armen er over skulderhøyde eller bak ryggen. Det er også vanlig at man vil også føle seg svakere i skulderen.

Bilderesultat for rotator cuff

Hvordan behandle Rotator Cuff Syndrom og hva kan en kiropraktor gjøre?

 

Her kommer det veldig an på hvilken type Rotator Cuff skade man har. Er det en akutt skade og mulig ruptur av sene/muskel vil det da bli henvist til bildediagnostikk for vurdering videre og mulig operasjon. Er det en overbelastningsskade, som er det vi oftest ser, er det første man vil gjøre å begrense aktivitet som har ført til smerten for en periode. Etter dette vil man se på spesifikke øvelser for å bygge opp stabilitet

 

Manuell behandling i kombinasjon med øvelser har veldig god effekt på Rotator Cuff problematikk. Denne behandlingen vil man  undersøke og rette på den biomekaniske kjeden for å avlaste problemområdet. Dette innebærer å få tilbake full funksjon i ledd og bløtvev til nakke, brystrygg, skulderblad og skulderledd. Trykkbølgebehandling har også vist å ha ganske god effekt på Rotator Cuff plager. Denne behandlingsformen har kiropraktor Kittilsen høy klinisk kompetanse og erfaring med.

 

Man vil gradvis under manuell behandling gå tilbake til aktiviteten og legge mer fokus på øvelser, uttøyninger og ergonomi. Etter en periode vil pasienten kunne gå tilbake til normal aktivitet.