Cervikogen svimmelhet

Cervikogen svimmelhet kommer fra smerte eller feilfunksjoner i nakken. Diagnosen blir ofte satt på pasienter som har smerter eller skade i nakken, samt svimmelhet. Man ønsker også å utelukke alle andre typer svimmelhet, for å være helt sikker på diagnosen. Ved riktig diagnose vil man ofte se en hurtig bedring ved behandling. Denne type svimmelhet er ikke en sykdom, men et syndrom.

Pasienter som sliter med cervikogen svimmelhet opplever ofte at svimmelheten blir verre med hodebevegelser, eller når hodet blir holdt statisk i en posisjon over en lengere periode. Svimmelheten kommer som regel etter nakkesmerten, og pasienten kan noen ganger oppleve hodepine. Pasienter med denne type svimmelhet får en generell følelse av ustødighet og ubalanse.

Man kan få cervikogen svimmelhet av plager relatert til nakke. Dette kan være stramhet i muskulatur etter statisk arbeid, overbelastninger, prolaps eller traumer. I forskningen er det mye usikkerhet knyttet til hvorfor denne svimmelheten kommer. Det kan være en sammenheng mellom sensorer i nakken og nervesignaler til de vestibulære sentrene i hjernestammen.

Fordi svimmelheten stammer fra et område i nakken, vil nakken i sin helhet bli brukt i et forsøk på å fremprovosere svimmelheten. Testen går ut på å rotere kroppen fra side til side, mens hodet blir holdt i ro. Denne testen kan være positiv hos frise pasienter også, derfor er det viktig å i tillegg utføre ortopediske og nevrologiske tester, for å se etter eventuelle sammenhenger. Det er viktig å utelukke andre former for svimmelhet, før diagnosen blir satt. Diagnosen av cervikogen svimmelhet blir derfor gjort etter kliniske funn og utfra anamnese.

Når man har konstatert at svimmelheten kommer fra skader eller smerter i nakken, vil kiropraktoren bruke flere typer teknikker for å få ned irritasjon og stram muskulatur i området. Den vanligste behandlingen er den kiropraktiske leddkorreksjonen, som suppleres med bløtvevsbehandling, øvelser og ergonomiske råd. Som regel vil behandling over en kort periode ha en fin bedring på denne type svimmelhet.

KiropraktorenHøvikklinikken har uttalt seg flere ganger som ekspert innen svimmelhet i media og har også opparbeidet seg flere års erfaring med behandling av svimmelhetsrelaterte plager.