BPPV/Krystallsyke

Krystallsyke, eller BPPV (benign paroxysmal posisjonell vertigo), er den vanligste grunnen til vertigo. Vertigo beskrives som en følelse av at man spinner, og at verden rundt beveger seg, selv om man står stille. Rundt 75.000 nordmenn rammes av plagen hvert år. Krystallsyke er mest vanlig hos kvinner og hovedsakelig i alderen 30-70. Forskning har vist at det er syv ganger mer sannsynlig at man får plagen i 60 årene enn i alderen 30-49. Krystallsyke er ikke farlig og med riktig diagnose og behandling vil det ide aller fleste tilfeller forsvinne relativt hurtig og problemfritt.

Krystallsyke er det man kaller en idiopatisk sykdom. Det vil si at det er en sykdom som opptrer spontant uten kjent årsak, og uten å ha sammenheng med noen annen kjent tilstand. Symptomene oppstår når otolitter (små krystaller), som ligger i et rom i indre øret, faller inn i én eller flere av de seks buegangene i dette rommet.

De fleste som opplever krystallsyke våkner opp med svimmelhet, eller opplever svimmelhet plutselig uten forvarsel. Dette kan være veldig skremmende for mange, og det er derfor ikke uvanlig at man oppsøker legevakten første gang plagene oppstår. Svimmelheten kommer som små anfall som varer 5-20 sekunder og går over av seg selv. Pasienten får en følelse av at verden beveger seg rundt pasienten, mens pasienten er i ro. Svimmelheten følges av ufrivillige, rytmiske øyebevegelser, som man kaller nystagmus. Krystallsyke er en stillingsberettiget sykdom, som betyr at symptomene oppstår i visse posisjoner, og ved visse bevegelser av hodet. For eksempel når man reiser seg fra sengen, bøyer seg fremover, eller henter noe fra øverste hylle. Kvalme og/eller oppkast kan forekomme hos noen pasienter.

Når man diagnostiserer krystallsyke og svimmelhet er det viktig med mye kunnskap og erfaring. Svimmelhet kan oppleves på mange forskjellige måter og å differensiere mellom disse er viktig i diagnostiseringen. Alle pasienter er forskjellige og vil takle og håndterer symptomer forskjellig.

Ved diagnostisering av plagen bruker man ”Dix-Hallpike positional testing”. Denne testen er veldig presis og vil være positiv hos 95% av alle pasienter som har krystallsyke. Det er viktig å se på nystagmusen (den ufrivillige bevegelsen av øyenene), da dette vil vise hvilken kanal krystallene har forvillet seg inn i. Over 90% av de som lider av krystallsyke har bakre buegang som grunn for deres plager.

Dix-Hallpike testen går ut på å legge pasienten med hodet rotert mot en side når pasienten sitter. Så vil pasienten bli lagt ned på ryggen, mens hodet forblir vridd mot samme side. Øynene holdes åpne og hvis testen er positiv vil man kunne se på øynene hvilken buegang krystallene har falt inn i. Er ikke testen positiv vil man sjekke motsatt side, eller utføre andre spesifikke tester for midtre og fremre buegang.

Den vanligste formen for behandlingen er Epley´s manøver. Manøveren er designet for å få otolittene tilbake fra den bakre buegangen. Er krystallene i midtre eller fremre buegang, vil det bli brukt andre manøver for å få dem ut. Det er derfor avgjørende med riktig diagnose, slik at man gjør riktig manøver for riktig buegang.

Etter behandlingen er det viktig å ta det litt med ro. Noen kjenner en bedring med en gang, mens andre har litt økt svimmelhet og døsighet samme dag som behandlingen har blitt gjort. Det er viktig å unngå raske bevegelser av hodet, fordi man ikke ønsker å fremprovosere svimmelhet.

Når man sover, skal man sove på den motsatte siden av der behandlingen har blitt gjort over de neste nettene. Man kan også sove oppreist eller med flere hodeputer under hodet, for å holde hodet hevet.

Kiropraktor HåvardHøvikklinikken har mange års erfaring med diagnostisering og behandling av krystallsyke og besvarer gjerne spørsmål både på telefon og mail.