Migrene

Migrene er en av de vanligste formene for hodepine, men som skaper mye bry og ubehag for pasienten. Det finnes flere forskjellige migrenetyper. Migrene uten, og med aura, som de mest vanlige. I migrene med aura, vil pasienten som regel oppleve en forvarsel for anfallet. Forvarslene kan være alt fra fra prikking i synsfeltet, til nummenhet eller tap av styrke på en side av kroppen. Auraen, som dette forvarselet kalles, varer over flere minutter og kan forsvinne eller vedvare når hodepinen kommer. Noen pasienter kan også oppleve nevrologiske forvarsel, uten at hodepinen kommer. Migrene uten aura, vil ikke ha en forvarsel og anfallet vil komme mer spontant.

 • Hodepinen kan være både ensidig og tosidig, men er i de fleste tilfeller ensidig
 • Smerten er lokalisert ved tinningen og kan starte bak øyet
 • Smerten er dunkende
 • Lys og lydømfintlighet
 • Kvalme og oppkast
 • Hodepine som forverres med aktivitet
 • Nevrologiske symptomer før hodepinen starter (med aura)

Det er usikkerhet rundt grunnen til at man får migrene, men nyere forskning har antydet at migrene er en nevrologisk sykdom. Hodepinen har mange trigger-faktorer og de vanligste er:

 • Hormonelle forandringer
 • Stress
 • Lite søvn
 • Visse matretter
 • Koffein
 • Trening
 • Narkotika
 • Traumer

 

Kiropraktoren vil gjennom anamnese og undersøkelse sette en diagnose på problemet. Det finnes over 250 forskjellige typer hodepiner og det er derfor viktig med erfaring og kunnskap for å få satt riktig diagnose. Hodepiner kan ofte ha like symptombilder, og det er ikke uvanlig at man har flere typer hodepiner – eller at man har blitt feildiagnostisert. Tensjonshodepine og cervikogen hodepine kan ofte blir forvekslet med migrene. Overbruk av medikamenter er også en vanlig årsak til økt hodepine og en grundig sykehistorie er viktig for å utelukke dette som en årsak til vedvarende plager.

Hodepine og migrene har oftest en sammenheng med feilfunksjoner i muskel og ledd i nakke, midtrygg og hodet. Kiropraktisk behandling vil derfor fokusere på å gjenopprette den normale funksjonen i bevegelsesapparatet og nervesystemet for å redusere smerten.

KiropraktorenHøvikklinikken har flere års erfaring med diagnostisering og behandling av forskjellige typer hodepine

Kiropraktisk behandling av migrene skjer ved spesifikke korreksjoner av ledd, som stimulerer nervereseptorer. Ved aktivering av nervereseptorer vil man få en nedgang i smertesignaler.

Denne type behandling er skånsom, hurtig og effektiv, med svært få og milde bivirkninger. Behandlingsplanen vil bli satt opp utfra pasientens hodepine og smertebildet rundt hodepinen.