Akutte korsryggplager

Akutte korsryggplager kan skje med alle og blir ofte kalt akutt lumbago, hekseskudd, eller kink i ryggen. Dette er en helt ufarlig lidelse, men kan ofte være smertefull og hemmende. Korsryggplagene kommer som regel uten forvarsel og er den vanligste plagen i muskel og skjelettapparatet.

Symptomene kommer ofte tidlig etter at plagen oppstår, og kan variere utfra hvilke smerteskapende strukturer som er involvert. Det er vanlig med nedsatt bevegelse, lokale smerter, smerter ved bevegelse, og stram muskulatur i området rundt. Mange pasienter får en følelse av at ryggen svikter og kan kjenne et ”stikk” i ryggen hvis man trår feil eller ned fra en kant.

De fleste opplever symptomene som økt om morgenen og man kan kjenne en stivhet og irritasjon i området. Denne stivheten blir vanligvis litt bedre etter noen minutter med bevegelse. Det er også vanlig med økt ubehag etter en lengere periode med sitting.

Det er mange grunner til at man kan få akutte korsryggplager.

 • Gjentatte feilbelastninger over en lengere periode
 • Økt spenning i muskulaturen i ryggen
 • Prolaps
 • En episode med kraftig/mild feilbelastning
 • Traumer/fall
 • Lite fysisk aktivitet
 • Noen våkner opp med plagene, uten noen spesiell hendelse

Så lenge det ikke er en prolaps eller en form for fysisk skade eller sykdom involvert, vil man ikke kunne se årsaken til plagene på en MR eller røntgen. Det vil derfor bli gjort en grundig undersøkelse med ortopedisk testing og palpasjon for å konstatere hvilket eller hvilke strukturer som skaper irritasjon. En kiropraktor vil kjenne på bevegelsen av ryggen og finne feilfunksjoner, som noen kaller låsninger. Disse feilfunksjonene er som regel veldig smertefulle og vil ofte være grunnen til pasientens plager. Stramhet og spasme i muskulatur rundt leddene, som er en effekt av låsningene, vil føre til økt ubehag og smerter.

Akutte korsryggplager er det vanligste en kiropraktor behandler i klinikk. Forskning har vist at konservativ behandling har god effekt. Kiropraktorens jobb er å lokalisere låsninger og smerteskapende strukturer i korsryggen. Videre vil kiropraktoren bruke forskjellige behandlingsteknikker for å minimere disse irritasjonene. Kiropaktoren bruker leddkorreksjoner til å skape en hurtig impuls inn i leddet som er låst, og øker med dette funksjonen av leddet. Ved siden av leddkorreksjonen vil det bli brukt bløtvevsteknikker, trening og ergonomiske råd for å minske irritasjon og skape stabilitet.

 • Holde seg i bevegelse. Dette smører ledd og aktiverer/deaktiverer muskulatur. Tur i skogen eller på elipsemaskin på treningssenteret er fine måter å få bevegelse på.
 • Legg en ispose på det irriterte området, med et kjøkkenhåndkle eller t-skjorte mellom. Is i 20 min, 30 min pause, 20 min is, 2-3 ganger om dagen.
 • Bruke smertelindrende medikamenter hvis nødvendig i korte perioder.
 • Unngå smerteskapende aktiviteter så mye som mulig, men bevegelse er viktig.