Vestibularisnevritt

Virus på balansenerven/Vestibularisnevritt er en annen vanlig årsak til akutt svimmelhet. Årsaken til dette er at balansenerven har blitt skadet på grunn av en virusinfeksjon. Problemet oppstår plutselig og pasienten får en følelse av kraftig vertigo. Dette er en type karusellsvimmelhet, hvor det er en følelse av at verden eller pasienten spinner. Pasienten vil ha en ufrivillig øyebevegelse, som heter Nystagmus, på øynene og denne vil være tilstede i oppreist stilling også (spontannystagmus) og ikke bare i spesifikke posisjoner, som er vanlig med Krystallsyke.

I den første fasen av Vestibularisnevritt varer som regel 1-3 dager. Her er det kraftig vertigo, ustøhet og kvalme. Pasienten er ustø i de fleste posisjoner, men det er som regel en forverring med bevegelse eller bytte av stillinger. Pasienten har en følelse av at det er best å ligge stille og man unngår bevegelse i denne perioden.

Vestibularisnevritt kan være vanskelig å skille fra andre alvorlige og ikke-alvorlige sykdommer. Det er derfor viktig å komme på undersøkelse hos spesialister tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig i sykdomsforløpet kan man også ha veldig god effekt med behandling av Kortison, så riktig diagnose er en nødvendighet for riktig behandling.

Etter den akutte perioden vil pasienten ha en lengre periode hvor det er svimmelhet når man er i bevegelse og ved hurtige bevegelser av hodet. Pasienten har da en tendens til å ha en bredere beinstilling, fokusere blikket og bevege hele kroppen som en helhet når man beveger seg rundt. Veldig mange vil etter en periode på noen uker begynne å føle en bedring, mens andre vil bruke fra noen uker til flere måneder før bedringen kommer.

Det er i denne perioden man kan introdusere vestibulær rehabilitering som behandling. Vestibulær rehabilitering går ut på å få trent opp balanse systemet for å kompensere best mulig for skaden på vestibularisnerven. Dette gjøres ved å gi spesifikke øvelser, som har som fokus på å trigge svimmelheten, som igjen fører til at balanse systemet må aktivt finne måter å oppnå disse bevegelsene best mulig. Dette kan gjøres gjennom feks habitueringsøvelser, øybevegelser, balanse- og blikkstabiliseringsøvelser. Det er viktig for pasienten å holde seg i aktivitet og aktivitet fremmer bedring når det kommer til Vestibularisnevritt.

Du kan lese mer om Vestibulær rehabilitering på: https://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-vestibulere-sykdommer/vestibuler-rehabilitering#tilvenning-habitueringsovelser